maanantai 29. tammikuuta 2018

Millainen on uhrina oleva ihminen?

Uhri on ihminen, joka makaa lattialla ja ihmettelee, miksi hänen yli kävellään. Hän ei itse muuta asioita, että ne voisivat olla toisin, vaan keskittyy valittamiseen. Ulkopuolelle syyttely on hänen vahvuus; on niin vaikea puoliso, hankala työ, liian vähän rahaa, huono terapeutti..

Tekosyitä, minkä taakse paeta? Jos näitä erehtyy kyseenalaistamaan, niin yleensä uhri suuttuu. Hän saa ympärillä olijatkin uskomaan, ettei mitään ole tehtävissä.

Uhri ei osaa ilmaista positiivistä vihaa, jonka avulla piirrämme rajat. Viha suojaa meitä, kukaan ei kävele yli, ohi, tai läpi. Jos viha kielletään, tulee kiltti miellyttäjä ihminen. Viha voidaan purkaa myös aivan vääriin kohteisiin, eikä näin ollen siitä oteta vastuuta.

Uhri ei ole irtaantunut omista vanhemmista. Hän roikkuu muissa kiinni; puolisossa, lapsissa, ystävissä, syvimmiltään vanhemmissa. Hänellä ei ole selkeää kuvaa, kuka hän on ja tarvitsee siksi
paljon hyväksyntää ulkopuolelta.

Kontrollivalinnoilla, esimerkiksi rahalla ja vallalla, voidaan uskotella itselle, että on turvassa, eikä tarvitse muuttua. Voi olla heikko yhteys omaa heikkouteen ja keskeneräisyyteen, eikä täydellisen tarvitse muuttua.

Uhri voi myös eristäytyä. Hän ei ole aito, eikä paljasta itseä. Näin ollen ei pääse myöskään tutustumaan omaan pimeään puoleen. Uhri asettuu yläpuolelle tai alapuolelle; täysin viaton tai hänessä on kaikki vika.

Päihteillä voidaan myös vapauttaa vastuusta. Tehdään itsestä uhri. Seurataan omaa toimintaa sivusta. Näin tuli tehtyä.
Uhri yrittää välttää oman syyllisyyden käsittelyn. Omiin virheisiin ja keskeneräisyyden peittämiseen hän tekee kaikkensa.

Keskeisin asia toipumisessa on, että ihminen alkaa ottamaan vastuuta itsestä ja omasta elämästä. Emme ole enää elämässä kuin sivustakatsojia.
Niin kauan kuin sormi osoittaa omasta pahoin/hyvinvoinnista muualle, ulkoistamme vastuun. Toki välillä tapahtuu asioita, joita emme voi kontrolloida. Se miten suhtaudumme tällaisiin asioihin, on meidän valittavissa.

Päivikki
                                                                        

tiistai 9. tammikuuta 2018

TUNNERYHMÄKerron vähän enemmän mitä pitää sisällään torstaina alkava uusi tunneryhmä.

Ryhmäläisiltä ei vaadita tietynlaista taustaa tai elämäntilannetta. Asioita käydään läpi perustunteiden kautta; pelko, viha syyllisyys ja häpeä. Ryhmässä puhutaan tunnepuhetta, miltä minusta tuntuu. Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen ja kokemukseen uskonnosta, taustasta tai ihonväristä riippumatta. Kokemus siitä, että juuri minun kokemus on yhtä tärkeä, kuin muiden, on itsetunnollekin tärkeä.

Ensimmäinen tunne on usein pelko, tunteiden ilmaisemisen ja jakamisen pelko. Ryhmässä avautumisen pelon takana voi olla aikaisemmat ikävät kokemukset ryhmistä: kotona, koulussa tai suvussa.

Syyllisyyden ja häpeän paljastaminen ryhmässä on paljon terapeuttisempaa tutkitustikin, kuin yksilöterapiassa. Julkinen häpeä on suurin häpeä ja ryhmässä siitä voi vapautua paljastamalla se. Myös syyllisyyden paljastaminen vaatii toisen/yhteisön hyväksynnän.


Antihäpeä (kielletty häpeä) on kuin musta aukko, joka peitetään kulisseilla. Siitä vapautuu, kun uskaltaa paljastaa häpeän rehellisesti. Paljastaminen on nöyrtymistä totuuden edessä. Se puhdistaa, vapauttaa häpeästä ja anteeksianto itselle tulee samalla mahdolliseksi.

Hyvä ryhmädynamiikka sallii vaikeiden traumojen esiintulon peilausten kautta. Ryhmädynamiikka antaa voimaa jäsenilleen uskaltaa avautua, mikä vapauttaa ja poistaa meissä olevan pahan olon. Toisen ryhmäläisen aito tunnekokemus peilautuu muihin ryhmäläisiin ja synnyttää heillekin tarpeen kertoa omasta vastaavanlaisesta tunnekokemuksesta. Ryhmädynamiikka säilyy, kun kaikki ryhmässä kuuntelevat empaattisesti ja ymmärtäväisesti toinen toistaan, ilman arvostelua, neuvoja ja ratkaisuja ja osallistuvat itse vuorollaan tunteidensa avoimeen ja rehelliseen jakamiseen.


Ryhmädynamiikka säilyy hyvänä puhumattakin, jos ryhmässä on kyky kuunnella hiljaisuutta levollisesti. Myös hiljaisuus, kehonliikkeet, eleet, katseet, huokaukset ovat dynamiikkaa. 

Tunneryhmässä on välillä tunnemaalausta ja muita vaihtuvia aiheita perustunteiden lisäksi.
Ryhmä kokoontuu kahden viikon välein, kaksi vuotta. 

Jos mietit tälläista vaihtoehtoa sinulle, niin vapaana on kaksi paikkaa.

Päivikki